Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach

Nabór osób biernych zawodowo lub bezrobotnych długotrwale na szkolenia z projektu unijnego - zapraszamy do kontaktu
Zatrzymaj banner przewijany

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Osoba, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem może ubiegać się o opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Składkę opłaca się od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby ubiegającej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobą w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury i renty.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 maja 2019 10:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Gaik
Ilość wyświetleń: 129
21 maja 2019 11:00 (Rafał Gaik) - Zmiana treści zakładki.
21 maja 2019 10:59 (Rafał Gaik) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom Group Sp. z o.o.