Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach

Nabór osób biernych zawodowo lub bezrobotnych długotrwale na szkolenia z projektu unijnego - zapraszamy do kontaktu
Zatrzymaj banner przewijany

Instrukcja wypełniania wniosku przez bankowość internetową

KROK I

Logowanie do banku za pośrednictwem swojego profilu

KROK II

Odnajdujemy zakładkę do złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze (program Rodzina 500+). W przypadku trudności z odszukaniem stosownej zakładki (często program Rodzina 500+ znajduje się w zakładce e-Urząd) można skorzystać z dowolnej wyszukiwarki internetowej, wpisać nazwę banku oraz „złóż wniosek 500+” i zostaniemy przekierowani do konkretnego miejsca celem złożenia wniosku, następnie trzeba się zalogować do swojego banku).

KROK III

Przygotowujemy dowód osobisty oraz dane wszystkich członków rodziny (w szczególności PESEL)

KROK IV

Korzystamy z opcji „złóż wniosek”

KROK V

W początkowym etapie określamy, czy wniosek będzie wnioskiem „dochodowym”, tj. uzależnionym od spełnienia kryterium dochodowego.

Niepełnosprawność ma wpływ na kryterium dochodowe rodziny:

  • brak niepełnosprawności – kryterium wynosi 800,00 zł na osobę w rodzinie
  • gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – kryterium wynosi 1 200,00 zł na osobę w rodzinie

Przekroczenie kryterium dochodowego przez rodzinę uprawnia do świadczenia 500+ na drugie i kolejne dziecko w rodzinie (wniosek „niedochodowy)”

KROK VI

Po „kliknięciu” w opcję „złóż wniosek” należy ewentualnie uzupełnić i zweryfikować poprawność swoich danych (w szczególności imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny, obywatelstwo, adres zamieszkania, dokument tożsamości, płeć). Nr telefonu wnioskodawcy może ułatwić kontakt w razie potrzeby.

KROK VII

Wybieramy organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie świadczenia 500+. Dla mieszkańców Gliwic jest to Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach (ul. Górnych Wałów 9).
Można zastosować wyszukiwanie przez gminę wpisując „Gliwice”.

KROK VIII

We wniosku należy wskazać nr konta bankowego, na który powinny zostać przekazane świadczenia.

KROK IX

Wskazujemy dane dzieci zgodnie z komunikatem, które dziecko należy w danym momencie wyszczególnić. W zależności od poszczególnych banków na różnych etapach należy podać dane pierwszego dziecka oraz drugiego i kolejnych. Uzupełniamy dane dzieci (w szczególności imię, nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa, stan cywilny, obywatelstwo, adres, płeć, informacje o niepełnosprawności).
Jeżeli bank pozwala na wpisanie wyłącznie drugiego dziecka, najczęściej dostępna jest opcja „dodaj kolejne dziecko”.

KROK X

Uzupełniamy dane wszystkich członków rodziny zgodnie z definicją rodziny. Należy pamiętać, że w składzie rodziny, można wykazać dziecko, które ukończyło 18. rok życia (z zachowaniem ustawowych wymogów, w szczególności jeżeli mieszka wspólnie z wnioskodawcą oraz jest na jego utrzymaniu). Proszę zwrócić szczególną uwagę na konieczność wskazania stopnia pokrewieństwa wszystkich członków rodziny.

KROK XI

Należy zapoznać się z oświadczeniami oraz zaznaczyć zapoznanie się z nimi. W przypadku pobytu poza granicami kraju wnioskodawcy lub członka/członków rodziny należy dołączyć załącznik wskazujący na dokładny adres pobytu za granicą oraz ewentualnego zatrudnienia.

KROK XII

W końcowej fazie składania wniosku o świadczenie 500+ można dołączyć zeskanowany dokument, jeżeli jest wymagany np. prawomocny wyrok rozwodowy czy separacyjny poprzez opcję „dodaj załącznik”/”załącz plik”.

KROK XIII

Proszę o skorzystanie z opcji „pokaż wypełniony wniosek”. Podgląd wniosku pozwoli na uniknięcie błędów i dodatkowych wizyt w urzędzie. Jeżeli nie wnioskujemy na pierwsze dziecko nigdy nie powinna być wypełniona część A. W części B powinny być wykazane wszystkie dzieci do 18 roku życia za wyjątkiem dziecka najstarszego, ale również do 18 roku życia. Nie wszystkie banki przewidują taką możliwość.

KROK XIV

Po sprawdzeniu, że wniosek wypełniony jest prawidłowo  wysyłamy go poprzez użycie opcję „wyślij wniosek”.

KROK XV

Oczekujemy na decyzję administracyjną w formie papierowej. Odbiór decyzji jest niezbędny dla otrzymania wypłaty świadczenia wychowawczego 500+.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 maja 2019 14:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Gaik
Ilość wyświetleń: 34
21 maja 2019 14:11 Rafał Gaik - Zmiana treści zakładki.
21 maja 2019 14:07 Rafał Gaik - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl