Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach

Nabór osób biernych zawodowo lub bezrobotnych długotrwale na szkolenia z projektu unijnego - zapraszamy do kontaktu
Zatrzymaj banner przewijany

Wniosek na drugie i następne dziecko/dzieci (tzn. niezależnie od dochodu rodziny)

W odniesieniu do rodzin ubiegających się o świadczenie wychowawcze (500+) na drugie i następne dziecko/dzieci należy złożyć wyłącznie prawidłowo wypełniony wniosek.

Dokumentem niezbędnym do otrzymania świadczenia wychowawczego jest w przypadku:

  • osoby przebywającej w separacji – prawomocny wyrok sądu orzekający separację małżeństwa,
  • osoby rozwiedzionej – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód,
  • wdowy/wdowca – akt zgonu współmałżonka lub rodzica dziecka (w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko).

Inne dokumenty:

  • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

 

Zachęcamy do składania wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) za pośrednictwem bankowości internetowej, w szczególności na drugie i kolejne dziecko/dzieci.

 

Elektroniczne złożenie wniosku jest szybkie i proste, a skorzystanie z dostępnej formy pozwoli uniknąć wizyty w urzędzie. 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 maja 2019 14:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Gaik
Ilość wyświetleń: 32
21 maja 2019 14:12 Rafał Gaik - Zmiana treści zakładki.
21 maja 2019 14:07 Rafał Gaik - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl