Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach

Nabór osób biernych zawodowo lub bezrobotnych długotrwale na szkolenia z projektu unijnego - zapraszamy do kontaktu
Zatrzymaj banner przewijany

Złóż wniosek przez internet (bankowość internetowa).

Zachęcamy do składania wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) za pośrednictwem bankowości internetowej, w szczególności na drugie i kolejne dziecko/dzieci.

Elektroniczne złożenie wniosku jest szybkie i proste, a skorzystanie z dostępnej formy pozwoli uniknąć wizyty w urzędzie.

Zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, banki które podpisały list intencyjny to:

 • Alior Bank SA,
 • Bank BPH SA,
 • Bank Handlowy w Warszawie SA,
 • Bank Millennium SA,
 • Bank Pekao SA,
 • Bank Pocztowy SA,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA,
 • Bank Zachodni WBK SA,
 • FM Bank PBP SA (Smart Bank),
 • ING Bank Śląski SA,
 • mBank SA,
 • PKO Bank Polski SA,
 • Raiffeisen Bank Polska SA,
 • SGB-Bank SA,
 • Bank Ochrony Środowiska SA,
 • Getin Noble Bank SA,
 • Deutsche Bank SA,
 • Credit Agricole
 • Bank Polska SA,
 • Eurobank.

W celu złożenia wniosku należy wejść na stronę banku i za pomocą bankowości elektronicznej przesłać wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej w formie elektronicznej.

Uwaga!

Osoby składające wnioski elektroniczne za pośrednictwem bankowości internetowej proszone są o zweryfikowanie prawidłowości adresu zamieszkania wskazany w ich profilu internetowym, ponieważ często wpływają wnioski z nieaktualnym adresem zamieszkania.

Osoba składająca wniosek w formie elektronicznej za pośrednictwem banku otrzyma decyzję administracyjną w formie papierowej.

Przykład wypełnienia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem banku.

 

Sugerujemy przed wysłaniem wniosku za pośrednictwem banku (na ostatnim etapie jego uzupełniania) o zweryfikowanie wniosku, czy został prawidłowo wypełniony celem uniknięcia ewentualnych błędów, a tym samym wizyty w urzędzie.

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKU „NIEDOCHODOWEGO”:

 • błędne miejsce zamieszkania (należy wskazać miejsce zamieszkania, a nie zameldowania)
 • składając wniosek „niedochodowy” (czyli, jeżeli dochód rodziny jest wyższy, niż kryterium dochodowe) nigdy nie powinna być uzupełniona tabela A
 • w tabeli B wypisujemy wyłącznie drugie i kolejne dziecko (z pominięciem dziecka najstarszego, ale do 18 roku życia)
 • dziecko, które ukończyło 18 rok życia nie jest dzieckiem, na które przysługuje świadczenie 500+

Przykład:

Małżonkowie oraz 3 dzieci w rodzinie:

 • 7 latek
 • 3 latek
 • 19 latek (mieszka z rodzicami, jest na ich utrzymaniu)

Skład rodziny 5 osób, tabela A nie powinna być uzupełniona, tabela B wyłącznie dziecko 3 letnie

 • błędny skład rodziny (brak wyszczególnienia wszystkich członków rodziny, członkowie rodziny wykazani podwójnie)
 • brak wskazania stanu cywilnego wszystkich członków rodziny
 • konieczność dołączenia dokumentów (w szczególności prawomocny wyrok rozwodowy/separacyjny)
 • zaznaczenie wszystkich oświadczeń (w tym o pobycie/braku pobytu poza granicami RP)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 maja 2019 14:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Gaik
Ilość wyświetleń: 47
21 maja 2019 14:13 Rafał Gaik - Zmiana treści zakładki.
21 maja 2019 14:08 Rafał Gaik - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl