Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach

Nabór osób biernych zawodowo lub bezrobotnych długotrwale na szkolenia z projektu unijnego - zapraszamy do kontaktu
Zatrzymaj banner przewijany

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna

Starosta Grójecki informuje, że w Powiecie Grójeckim, w 2018 roku utworzono 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

1) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Starostwo Powiatowe w Grójcu ul. Piłsudskiego 59, pokój nr. 4 –czynny w godz. 15.30-19.30 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Porad prawnych udzielają:

  • Radca Prawny - poniedziałek, środa i czwartek od godziny 15:30 do godziny 19:30
  • Adwokat - w każdy wtorek i piątek od godziny 15:30 do godziny 19:30

2) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Mogielnicy ul. Mostowa 27 czynny w godzinach 15-19 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
Porad prawnych udzielają:

  • Radca Prawny –w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godziny 15:00 do godziny 19:00 
  • Adwokat w każdą środę od godziny 15:00 do godziny 19:00

3) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Mieście nad Pilicą obsługiwany przez organizację pozarządową Fundację „INSTYTUT AKTYWIZACJI REGIONÓW ” ul. Kopernika 20/3 Gdynia 81-424 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000348112 w lokalu pod adresem pl. O. H. Koźmińskiego 1/2, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 8.00 do 12.00 , oraz w czwartek w godzinach 13.00-17.00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

  • Porad prawnych udziela Radca Prawny: 

4) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Warce pod adresem Dworek przy ul. Długiej 3, 05-660 Warka, obsługiwany przez organizację pozarządową Fundację „HONESTE VIVERE", z siedzibą w Warszawie, ul. Amałowicza-Tatara 7. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 12:30 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

  • Porad prawnych udzielają Adwokaci i Radcy Prawni.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

KOMU PRZYSŁUGUJE:
1) Osobie z przyznanym świadczeniem z pomocy społecznej (w ciągu ostatnich 12 m-cy) , wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
Dokument weryfikacyjny: oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia


2) Osobie posiadającej Kartę Dużej Rodziny
Dokument weryfikacyjny: Ważna Karta Dużej Rodziny


3) Kombatantom oraz niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
Dokument weryfikacyjny: Zaświadczenie o kombatantach


4) Weteranom/weteranom poszkodowanym
Dokument weryfikacyjny: Ważna legitymacja


5) Osobom, które nie ukończyły 26 roku życia
Dokument weryfikacyjny: Dokument tożsamości


6) Osobom, które ukończyły 65 lat
Dokument weryfikacyjny: Dokument tożsamości


7) Osobom, które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty związane z klęską żywiołową, katastrofą naturalną lub awarią techniczną
Dokument weryfikacyjny: Złożenie oświadczenia


8) Osobie która jest w ciąży
Dokument weryfikacyjny: dokument potwierdzający ciążę.

 

PORADY OBEJMUJĄ: 

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

PORADY NIE OBEJMUJĄ:


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Źródło: http://www.grojec.pl/urzad/zawartosc/159/

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2019 08:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Gaik
Ilość wyświetleń: 183
23 maja 2019 08:57 (Rafał Gaik) - Zmiana treści zakładki.
23 maja 2019 08:56 (Rafał Gaik) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom Group Sp. z o.o.