Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach

Terminy składania wniosków o świadczenia na dzieci na nowy okres zasiłkowy w 2018 r. w zakładce aktualności!!!::Terminy składania wniosków o świadczenia na dzieci na nowy okres zasiłkowy w 2018 r. w zakładce aktualności!!!::Terminy składania wniosków o świadczenia na dzieci na nowy okres zasiłkowy w 2018 r. w zakładce aktualności!!!
Zatrzymaj banner przewijany

Konkurs "Najładniejszy kurnik w gminie Pniewy" 2013/2014

                       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach przeprasza panią Katarzynę Czupryńską, za opublikowanie bez Jej zgody zdjęcia Jej autorstwa przedstawiającego kurnik, który zaprojektowała, wykonała i opisała na swoim blogu www.kateport.blogspot.com, a które posłużyło nam za ilustrację konkursu "Najładniejszy kurnik w Gminie Pniewy"

                    kurnik_nasz_1.jpg        

 Fot. Katarzyna Czupryńska źródło: www.kateport.blogspot.com

„Najpiękniejszy kurnik w gminie Pniewy”

 

Wójt Gminy Pniewy wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pniewach i Wolontariatem „Dobre Serce”, po sukcesie i dużym zainteresowaniu związanym z ogłoszonym w 2012 r. i 2013 r. konkursem „Ogródek warzywny w każdej rodzinie” serdecznie zapraszają wszystkich podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach do wzięcia udziału w nowym konkursie polegającym na założeniu przydomowego kurnika i pielęgnowaniu otrzymanych od organizatorów kur niosek na potrzeby swojej rodziny.

 

Organizator konkursu:

Wójt Gminy Pniewy

przy współpracy z

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pniewach

Wolontariat „Dobre Serce” Grójec

 

Charakter i czas trwania konkursu:

Konkurs obejmuje swym zasięgiem obszar Gminy Pniewy - udział mogą brać osoby korzystające z pomocy społecznej

Rozpoczęcie konkursu – 10 grudzień 2013 roku.

Zakończenie konkursu –  31 marzec 2014 roku.

Tematem konkursu jest:  „Najpiękniejszy kurnik w gminie Pniewy”

Należy wykonać adaptację pomieszczenia lub zbudować nowy kurnik na co najmniej 5 kur i koguta. Inwencja własna jest bardzo mile widziana. Przekazanie kur dla wszystkich uczestników nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu.

 

Zasady oceny:

Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Pniewy składająca się  z pracowników Urzędu Gminy, GOPS Pniewy i przedstawicieli Wolontariatu „Dobre Serce” oceniać będzie całościowo przygotowanie i adaptację kurnika oraz wygląd terenu wokół kurnika.

 

Informacje dla uczestników konkursu:

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie zgłoszenia /załącznik  Nr 1/ do 20 grudnia 2013 r.  oraz dostarczenie zdjęć kurnika na płycie CD (budowa kurnika, ostateczny wygląd kurnika i terenu wokoło tj.  4 fotografie) w terminie do 20 marca 2014 roku. Zgłoszenie oraz zdjęcia należy dostarczyć osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach.

 

Uhonorowanie uczestników konkursu:

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ukaże się na BIP GOPS Pniewy, stronie internetowej Urzędu Gminy w Pniewach:  www.pniewy.pl, stronie internetowej Wolontariatu „Dobre Serce”, oraz w lokalnej prasie.

Dla osób, które wykonają najładniejszą adaptację lub budowę kurnika przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Decyzje Komisji konkursowej w sprawie nagradzania uczestników są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Komisja.

 

 Cele konkursu:

Celem konkursu jest pobudzenie inicjatyw społeczeństwa lokalnego  i zaangażowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Pniewy, włączenie się całej rodziny w hodowlę drobiu na jej potrzeby, uczenie umiejętności pracy zespołowej.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

 

Wójt Gminy Pniewy             Kierownik GOPS Pniewy           Wolontariat „Dobre Serce”

Wiesław Nasiłowski                 Bogusława Kawecka                 Urszula i Karol Pietrzak

 

 

 

Mając na względzie pomoc w zbudowaniu lub adaptacji kurnika polecamy w na stronach wyszukiwarki komputerowej gogle w grafice wpisać hasła: ozdobne kurniki lub kurnik przydomowy. Celem zapoznania się z ogólnymi zasadami hodowli drobiu polecamy strony internetowe w temacie: przydomowa hodowla kur.

Dzięki dużemu zainteresowaniu konkursem wśród podopiecznych GOPS Pniewy przedłużamy termin składania zgłoszeń do 15 marca 2014 roku. Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie "Najpiękniejszy kurnik w gminie Pniewy".


  Karta zgłoszenia

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 grudnia 2013 13:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Gaik
Ilość wyświetleń: 8904
25 sierpnia 2015 10:27 Rafał Gaik - Zmiana treści zakładki.
07 stycznia 2014 08:30 Rafał Gaik - Zmiana treści zakładki.
06 grudnia 2013 13:54 Rafał Gaik - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl