Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach

Nabór osób biernych zawodowo lub bezrobotnych długotrwale na szkolenia z projektu unijnego - zapraszamy do kontaktu
Zatrzymaj banner przewijany

Stanowiska

Bogusława Kawecka

Kierownik GOPS Pniewy

Zarządzanie pracą GOPS Pniewy wraz z wydawaniem decyzji administracyjnych z upoważnienia Wójta Gminy Pniewy.

Marzena Kober

Główny Księgowy

Wykonywanie zadań związanych z obsługą księgową i płacową.

Rafał Gaik

Starszy Pracownik Socjalny

Wykonywanie zadań związanych z pomocą społeczną i udzielaniem wsparcia w postaci pracy socjalnej.
Nadzór nad wykonywaniem pracy społecznie użytecznej z postanowień Sądu Rejonowego.

Wiolanta Czajkowska

Starszy Pracownik Socjalny

Wykonywanie zadań związanych z pomocą społeczną i udzielaniem wsparcia w postaci pracy socjalnej.

Tomasz Karolczuk

Inspektor Ochrony Danych

Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych posiadanych w jednostce.
Rozpatrywanie skarg osób fizycznych w związku z zarzutem naruszenia ich praw w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Anna Kempińska

Aspirant Pracy Socjalnej

Aspirant pracy socjalnej.

Katarzyna Kozdrój

Podinspektor d/s świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

Izabela Drewicz

Asystent rodziny

Asystent rodziny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 stycznia 2014 13:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Gaik
Ilość wyświetleń: 3660
27 czerwca 2019 09:25 Rafał Gaik - Usunięcie stanowiska: Podinspektor ds. Świadczeń Wychowawczych.
23 maja 2019 08:51 Rafał Gaik - Dodanie stanowiska: Asystent rodziny.
27 lutego 2019 13:49 Rafał Gaik - Zmiana danych stanowiska: Podinspektor d/s świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
Realizacja: IDcom.pl