Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach

Terminy składania wniosków o świadczenia na dzieci na nowy okres zasiłkowy w 2018 r. w zakładce aktualności!!!::Terminy składania wniosków o świadczenia na dzieci na nowy okres zasiłkowy w 2018 r. w zakładce aktualności!!!::Terminy składania wniosków o świadczenia na dzieci na nowy okres zasiłkowy w 2018 r. w zakładce aktualności!!!
Zatrzymaj banner przewijany

Stanowiska

Bogusława Kawecka

Kierownik GOPS Pniewy

Zarządzanie pracą GOPS Pniewy wraz z wydawaniem decyzji administracyjnych z upoważnienia Wójta Gminy Pniewy.

Marzena Kober

Główny Księgowy

Wykonywanie zadań związanych z obsługą księgową i płacową.

Rafał Gaik

Starszy Pracownik Socjalny

Wykonywanie zadań związanych z pomocą społeczną i udzielaniem wsparcia w postaci pracy socjalnej.
Nadzór nad wykonywaniem pracy społecznie użytecznej z postanowień Sądu Rejonowego.

Wiolanta Czajkowska

Starszy Pracownik Socjalny

Wykonywanie zadań związanych z pomocą społeczną i udzielaniem wsparcia w postaci pracy socjalnej.

Aleksandra Zagawa

Pracownik Socjalny

Wykonywanie zadań związanych z pomocą społeczną i udzielaniem wsparcia w postaci pracy socjalnej.

Anna Ziomek

Inspektor d/s świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny

Wykonywanie zadań związanych z przyjmowaniem wniosków o wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego.
Wykonywanie zadań dotyczących obsługi Karty Dużej Rodziny.

Karolina Zabelska

Referent d/s Świadczeń Wychowawczych, Wyprawka Dobry Start (300 zł)

Wykonywanie zadań związanych z przyjmowaniem wniosków o wypłatę świadczeń wychowawczych oraz wniosków o wyprawkę Dobry Start w kwocie 300,00 zł.

Małgorzata Krajewska

Inspektor Ochrony Danych

Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych posiadanych w jednostce.
Rozpatrywanie skarg osób fizycznych w związku z zarzutem naruszenia ich praw w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 stycznia 2014 13:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Gaik
Ilość wyświetleń: 2994
05 czerwca 2018 13:36 Rafał Gaik - Dodanie stanowiska: Inspektor Ochrony Danych.
05 czerwca 2018 12:35 Rafał Gaik - Dodanie stanowiska: Referent d/s Świadczeń Wychowawczych, Wyprawka Dobry Start (300 zł).
05 czerwca 2018 12:30 Rafał Gaik - Dodanie stanowiska: Inspektor d/s świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny.
Realizacja: IDcom.pl