Biuletyn Informacji Publicznej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
http://gopspniewy.bipstrona.pl

Stanowiska

Bogusława Kawecka

Kierownik GOPS Pniewy

Zarządzanie pracą GOPS Pniewy wraz z wydawaniem decyzji administracyjnych z upoważnienia Wójta Gminy Pniewy.

Rafał Gaik

Starszy Pracownik Socjalny

Wykonywanie zadań związanych z pomocą społeczną i udzielaniem wsparcia w postaci pracy socjalnej.

Wykonywanie zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, świadczeniami wychowawczymi, świadczeniem dobry start, ustawą za życiem i Kartą Dużej Rodziny.

Wiolanta Czajkowska

Starszy Pracownik Socjalny

Wykonywanie zadań związanych z pomocą społeczną i udzielaniem wsparcia w postaci pracy socjalnej.

Wykonywanie zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, świadczeniami wychowawczymi, świadczeniem dobry start, ustawą za życiem i Kartą Dużej Rodziny.

Anna Kempińska

Aspirant Pracy Socjalnej

Wykonywanie zadań związanych z pomocą społeczną, świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, świadczeniami wychowawczymi, świadczeniem dobry start, ustawą za życiem i Kartą Dużej Rodziny.

Paulina Mizińska

Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Wykonywanie zadań związanych z realizacją ustaw o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych, świadczeń wychowawczych, Dobry Start, Karta Dużej Rodziny i ustawy za życiem.

Tomasz Karolczuk

Inspektor Ochrony Danych

Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych posiadanych w jednostce.
Rozpatrywanie skarg osób fizycznych w związku z zarzutem naruszenia ich praw w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych.