Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach

Nabór osób biernych zawodowo lub bezrobotnych długotrwale na szkolenia z projektu unijnego - zapraszamy do kontaktu
Zatrzymaj banner przewijany

Wydziały

Dział Pomocy Społecznej

Siedziba: Pniewy 28/3, 05-652 Pniewy, telefon: (48) 668-64-85
Zakres działania:
1. Przyjmowanie wniosków o pomoc;
2. Sporządzanie wywiadów środowiskowych;
3. Wypłacanie świadczeń z pomocy społecznej;
4. Praca socjalna;
5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi;
6. Organizacja prac społecznie użytecznych dla osób z zastępczą karą ograniczenia wolności;
7. Prowadzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Stanowiska:

Rafał Gaik

Starszy Pracownik Socjalny

Wiolanta Czajkowska

Starszy Pracownik Socjalny

Anna Kempińska

Aspirant Pracy Socjalnej

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 13:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Gaik
Ilość wyświetleń: 331
04 września 2019 12:16 Rafał Gaik - Aktualizacja danych stanowiska: Aspirant Pracy Socjalnej.
04 września 2019 12:11 Rafał Gaik - Usunięcie stanowiska: Asystent rodziny.
23 maja 2019 13:24 Rafał Gaik - Dodanie stanowiska: Asystent rodziny.
Realizacja: IDcom.pl