Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach

Nabór osób biernych zawodowo lub bezrobotnych długotrwale na szkolenia z projektu unijnego - zapraszamy do kontaktu
Zatrzymaj banner przewijany

Przetargi zobacz archiwum »

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA do wspólnej realizacji wniosku o dofinansowanie projektu NIE CZEKAM NA TO CO MI LOS DA

OGŁOSZENIE 
OTWARTEGO NABORU PARTNERA

 

do wspólnej realizacji wniosku o dofinansowanie projektu

NIE CZEKAM NA TO CO MI LOS DA

 

w ramach naboru pozakonkursowego 
nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/18
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego 
i walka z ubóstwem

Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Data wytworzenia dokumentu: 07-01-2019
Dokument wytworzony przez: Dział Pomocy Społecznej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Kempińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 stycznia 2019 14:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Gaik
Ilość wyświetleń: 105
07 stycznia 2019 14:31 Rafał Gaik - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_naborze_partnera.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 14:30 Rafał Gaik - Dodanie załącznika [formularz_oferty_partnera.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 14:29 Rafał Gaik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl